meepshop

分享 舞鈴 律動 美學


歡迎來到舞鈴學園

和我們一起分享生活中的藝術美學與快樂


律動舞鈴課程,不只會扯鈴

扯鈴、舞蹈、音樂節奏、身體律動

融合於一身

讓每一位孩子,擁有極具特色的才藝專長


所有的授課教師都經過舞鈴劇場專業認證

量身設計的教學互動課程

讓扯鈴不再只是扯鈴


給您的孩子一個機會吧!

meepshop
meepshop
meepshop
meepshop
meepshop
meepshop
meepshop
meepshop
meepshop
meepshop
  • meepshop    教學相關資訊詢問


    (02)2341 6066 #18 劉''''s

    wei@diabolodance.com

    10641 台北市大安區信義路二段十巷三弄六號